Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Joris van Gool (www.jorisvangool.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Joris van Gool betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Joris van Gool.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Joris van Gool berusten bij Joris van Gool. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Joris van Gool is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Joris van Gool, info@jorisvangool.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Joris van Gool.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Joris van Gool geeft Joris van Gool geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Joris van Gool.

Joris van Gool kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Joris van Gool, de onmogelijkheid de website van Joris van Gool te gebruiken, uit de levering van diensten door Joris van Gool of het gebrek aan levering van diensten door Joris van Gool.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Joris van Gool wordt regelmatig bijgewerkt. Joris van Gool behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Joris van Gool te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 30 juni 2016.